In maart start de aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen. Aanmelden is van toepassing op de kinderen geboren in 2022 of ook voor nieuwe kleuters en leerlingen. Om aan te melden gaat u (tussen 27 februari en 19 maart) naar www.kieseenschoolinroeselare.be. Op die website vindt u de volledige aanmeldingsprocedure. In De Ark zijn er 44 plaatsen per geboortejaar. 

- Wanneer een kind beide ouders heeft, dan beslissen deze in principe samen over de schoolkeuze van hun kind. Of de ouders gehuwd zijn of niet, speelt hierbij geen enkele rol. De inschrijving moet het resultaat zijn van een gezamenlijk overleg tussen beide ouders. Vanaf 12 jaar heeft het kind inspraak.

- De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Voor de overgang van kleuter naar lager hoeft u dus niet opnieuw in te schrijven.

- Alle kleuters en leerlingen worden op datum van inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister volgens chronologie.

- Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden, maar pas wanneer hij 2,5 jaar is wordt de kleuter (vanaf de instapdatum) toegelaten in de school en opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.

- Van de ouders wordt gevraagd dat ze het schoolreglement en het pedagogisch project expliciet onderschrijven. Ze engageren zich ertoe om op de instapdatum effectief aanwezig te zijn met hun kind. Om toegelaten te worden tot het kleuteronderwijs, moet de kleuter ten minste twee jaar en zes maanden zijn; wij verwachten dat uw kleuter zindelijk is (enkel om medische redenen is een pamperbroekje toegestaan).

Instapdata

- De eerste schooldag

- De eerste dag na de herfstvakantie

- De eerste dag na de kerstvakantie

- 1 februari

- De eerste dag na de krokusvakantie

- De eerste dag na de paasvakantie

- De eerste dag na het Hemelvaartweekend

Ma/di/do: 8u35-15u55

Woe: 8u35-11u25

Vrij: 8u35-15u00


Sint-Eloois-Winkelstraat 59

8800 Oekene